ВУЗ ШАГ

ОКНЗ "Софіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів"

 

Яндекс цитирования

Звіт роботи Шомполівського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ"

Звіт роботи Шомполівського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ"

за 2018-2019 навчальний рік

Кадрове забезпечення

У 2018-2019 Шомполівський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ» був забезпечений на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників.

 Педагогічний колектив школи складався з 15 вчителів, з них: мають повну вищу педагогічну освіту – 13, молодшого спеціаліста – 2. Спеціалістів першої кваліфікаційної категорії – 12, другої кваліфікаційної категорії – немає, мають категорію «спеціаліст» - 3 та молодшого спеціаліста – 2 педагоги , «Старший вчитель»- 1.

Із загальної кількості педагогів: 14– жінки, 1 – чоловіки.

Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становило 22,5 години. Існуючі вакансії закриваються за рахунок довантаження працюючих вчителів.

Методична робота

У 2018-2019 навчальному році педагогічний колектив Шомполівського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів –ДНЗ» «Розвиток творчого потенціалу учителів та учнів шляхом удосконалення інноваційних технологій », що знайшла відображення в роботі шкільної методичної ради, методичних груп, педагогічних тематичних виставках, методичних заходах та професійних конкурсах. Керівництво методичною роботою здійснює методична рада, яка працює на базі шкільного методичного кабінету.

Протягом минулого навчального року значно зріс рівень педагогічної майстерності вчителів. Система методичної роботи, у школі була спрямована на розвиток творчої особистості учня, вчителя. Головні зусилля було зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, забезпеченні оптимальних умов для підготовки та роботи вчителів в умовах Нової української школи.

Координувала роботу в закладі методична рада школи.

Планування методичної роботи включало такі основні напрямки:

 • функціонування методичної ради;
 • робота проблемних методичних груп;
 • проведення методичних оперативних нарад;
 • проведення групових та індивідуальних консультацій;
 • забезпечення самоосвіти вчителів;
 • створення творчих звітів педагогічних працівників;
 • організації наукової роботи з учнями.

Протягом минулого навчального року у закладі працювало 4 проблемні методичні групи вчителів:

-  початкових класів (керівник Штель І.М);

- суспільно-гуманітарного циклу (керівник Горбель О.М);

- природничо-математичного циклу (керівник Фомюк Г.В);

-  класних керівників (керівник Виноградова О.Р.).

В основі роботи проблемних методичних груп лежить організація системної роботи зі здібними та обдарованими дітьми, науково-дослідницька робота вчителів та учнів, підвищення професійної компетентності вчителів відповідно до кваліфікаційної категорії та вимог НУШ.

Результативною була робота всіх проблемних методичних груп. Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи з проблем, над якими працюють в міжатестаційний період, зросла їх педагогічна майстерність.

.

Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи.

За звітний період забезпечено виконання плану курсової підготовки на 100% від запланованої кількості. Пройшли курси підвищення кваліфікації при Одеській академії неперервної освіти – 5 вчителів, 3 вчителі пройшли тренінги в рамках НУШ.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних працівників закладу, яка здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010р.       № 930, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту від 20.12.2011р. №1473. Всього в цьому році атестувалося 4 педагога школи.  Вчителі вчасно пройшли курси підвищення кваліфікації, брали активну участь в  методичній роботі, поширенні свого ефективного та передового педагогічного досвіду, активізували роботу з учнями, батьками. За рішенням шкільної атестаційної комісії всі атестовані відповідають займаній посаді та підтверджено  кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

Педагоги школи активно залучаються до роботи районних методичних об’єднань вчителів-предметників, в семінарах, майстер-класах, працюють над удосконаленням форм і методів навчально-виховної діяльності для підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу та беруть участь у фахових конкурсах.

З метою саморозвитку та самоосвіти, в цьому навчальному році педагоги школи брали участь в он-лайн вебінарах та конференціях освітніх порталів, за що отримали свідоцтва.

 

 

Навчальна діяльність учнів

Протягом 2018-2019 навчального року робота педколективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 5 вересня 2018 року всі діти мікрорайону школи були охоплені навчанням.

Учні школи – активні учасники всеукраїнських та міжнародних предметних інтерактивних конкурсів: «Соняшник», «Геліантус», «Кенгуру», «Бобер». Кількість учасників та переможців інтерактивних конкурсів поступово збільшується.

Педагогічний колектив школи активно проводить роботу зі здібними та обдарованими дітьми. Учні активно приймають участь у шкільних та районних олімпіадах з базових дисциплін.

У 2018-2019 навчальному році навчання завершило 9 учнів у 9 класі. 

Як елемент позакласної навчально-виховної роботи було організовано та проведено предметні тижні:

Вересень

Тиждень фізичного виховання та здорового способу життя

Тиждень  книги, присвячений Всеукраїнському дню бібліотек

Жовтень

Тиждень правової освіти

Тиждень природознавства в початковій школі

Листопад

Тиждень української писемності та мови

Тиждень англійської мови

Тиждень математики в початковій школі

Грудень

Всеукраїнський тиждень права

Лютий

Тиждень природничих наук

Тиждень педмайстерності

Березень

Шевченківський тиждень

Тиждень рідної мови в початковій школі

Всеукраїнський тиждень дитячої та юнацької книги

Квітень

Тиждень математичних наук

Виховна та позакласна робота

У 2018-2019 навчальному році виховна робота з учнями 1-9-х класів здійснювалася згідно річного плану роботи школи. Діяльність педагогічного колективу була спрямована на виховання гуманіста, патріота, громадянина України, реалізацію завдань Концепції національно-патріотичного виховання молоді, заходів щодо профілактики дитячої безпритульності і бездоглядності, тощо.

Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації. У зв'язку з цим виховна діяльність школи протягом навчального року була спрямована згідно напрямків:

• Превентивне виховання.

• Морально-етичне виховання.

• Художньо-естетичне виховання.

• Громадянсько-патріотичне виховання.

• Трудове виховання.

• Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя.

• Екологічне виховання.

Протягом навчального року школа працювала над проблемою «Вдосконалення навчально-виховного процесу на основі розвитку самоосвітньої та творчої активності вчителів та учнів».

 Основними документами, якими керувалася школа в виховній роботі були: Національна програма «Діти України», Національна доктрина розвитку освіти, Концепція громадянського виховання, Комплексна програма профілактики і запобігання поширення алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДу серед школярів, Національна програма патріотичного виховання, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, Програма роботи з обдарованою молоддю, Програма профілактики ВІЛ–інфекції/СНІДу в області, Програма правової освіти населення області, Національна програма оздоровлення дітей, програма «Обдарована молодь», обласна програма розвитку і функціонування української мови, Закони України «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», комплексна програма «Фізичне виховання – здоров’я нації».

Згідно з річним планом роботи школи було заплановано і проведено комплекс виховних заходів. Треба відзначити високу якість і результативність таких заходів:

 • Свято першого дзвоника (відповідальні - заступник директора з НВР, педагог-організатор);
 • Свято врожаю «Щедра осінь» (відповідальні - педагог-організатор, класоводи та класні керівники);
 • Ярмарки  «Дари осені», «Бал квітів» (відповідальні – педагог-організатор, вчитель біології);
 • Свято Св. Миколая та Новорічний ранок (відповідальні - педагог-організатор, класні керівники) тощо.

.

Згідно з річним планом у школі проводилася певна робота з формування здорового способу життя, попередження травматизму, спортивно-масова робота.

Проведено ряд тижнів та місячників: «Увага! Діти на дорозі» (вересень, травень); місячник протипожежної безпеки (жовтень, квітень), правового виховання (жовтень, лютий, квітень), статевого виховання (грудень), «За здоровий спосіб життя» (січень), профілактики різних захворювань (протягом року).

В ході місячників було заплановано і проведено чимало заходів: виступи агітбригад, виставки малюнків, плакатів, конкурси рефератів, творів, зустріч з представниками районної мобільної групи.

На високому рівні проводилася спортивно-масова робота: змагання з волейболу, баскетболу, футболу, «Старти надій», «Олімпійське лелеченя», «Веселі старти», День здоров’я.

Учні школи брали активну участь в районних конкурсах патріотичного, художньо-декоративного та екологічного напрямків: «Сокіл» («Джура»),   «Збережи ялинку», «Великодній дивограй», «Охорона праці очима дітей», «Ми усе можемо»,  благодійній акції «Серце до серця» тощо.

Систематична робота проводиться щодо запобігання дитячого травматизму: викладається курс «Основи здоров’я» в 1-9 класах, проводилися виховні  години з протипожежної, радіаційної безпеки; запобігання травматизму, випадки утоплення, обмороження та суїциду; правил поводження з електроприладами, невідомими та вибухонебезпечними предметами; правила поводження в громадських місцях.

Питання стану роботи школи щодо запобігання дитячого травматизму розглядались та аналізувались на нарадах при директору (щомісячно);  проблемній методичній групі класних керівників (грудень, березень); батьківських зборах .

Педагогічний колектив школи проводить певну роботу, спрямовану на виконання комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю. Головними напрямками роботи з цього питання є індивідуальна робота з дітьми, схильними до пропусків занять, правопорушень та девіантної поведінки.

У школі проводився місячник попередження правопорушень (листопад), місячник та тижні правової освіти учнів та батьків (жовтень, лютий, квітень).

Заступником директора з НВР, педагогом-організатором, класними керівниками проводилася робота з учнями, схильними до правопорушень, щоденно контролюється відвідування учнями уроків.

Стан роботи з профілактики та попередження правопорушень, злочинів постійно заслуховувався на:

а) нарадах при директорі:

 • січень – «Підсумки роботи з учнями, схильними до правопорушень»;
 • березень – «Профілактика правопорушень серед неповнолітніх».

б) ПМГ класних керівників:

 • лютий, травень –  «Профілактична робота з учнями, схильними до правопорушень».

 в) класних батьківських зборах:

 • квітень – «Попередження правопорушень в учнівському середовищі».

Робота з батьками в поточному навчальному році була спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Були проведені загальношкільні батьківські збори (вересень, грудень, квітень), а також класні батьківські збори. На батьківських зборах розглядалися питання:

 1. Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я.
 2. Робота з попередження дитячого травматизму.
 3. Виконання Законів України «Про загальну середню освіту» ст. 35:
 • вплив сім’ї на середовище дитини;
 • підготовка до закінчення навчального року;
 • літній відпочинок учнів.

Певна робота велася з дітьми пільгової категорії. Було проведено обстеження матеріально-побутових умов цих учнів, за необхідності надано матеріальну допомогу (одяг, канцтовари та інше), безкоштовне харчування, діти залучені до оздоровлення у пришкільному та позашкільних оздоровчих таборах.

В 2018-2019 навчальному році працював пришкільний відпочинковий табір «Літечко» (начальник табору Тушик І.О.), де відпочивало 84 учні 1-8 класів.

У школі постійно працюють гуртки, які виховують в учнів ініціативність, самодисципліну, активність, відповідальність, толерантність та організаторські здібності.

Незважаючи на великі зусилля колективу школи з виховання підростаючого покоління та на превеликий жаль організація дозвілля молоді на рівні села не набула системного характеру. Недостатньо на території села обладнаних спортивних та ігрових майданчиків, місць для цивілізованого позашкільного дозвілля.

Правовиховна робота

Протягом навчального року педагогічний колектив зосередив свої зусилля на пошуках таких форм і методів виховного процесу, які б забезпечували об’єднання зусиль педагогів і ініціативи дітей, спільні дії сім’ї, громадськості, спрямованих на попередження правопорушень серед підлітків та учнівської молоді. Кожного навчального року правовиховна робота школи є на особливому контролі у адміністрації школи та здійснюється за трьома напрямками:

- правоосвітня робота з учнями;

- правова освіта батьків;

- профілактика правопорушень.

У школі протягом навчального року було організовано такі форми правового навчання і виховання:

- місячники та тижні правових знань (жовтень-лютий-квітень),

- тематичні загальношкільні лінійки та класні години на правову тематику,

- виставки малюнків,

- лекції, бесіди на правову тематику,

- анкетування,

- уроки правознавства,

- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями,

- батьківські лекторії,

- відвідування проблемних сімей вдома,

- рейди-перевірки.

Класними керівниками регулярно і ефективно проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови. Для контролю за дітьми з девіантною поведінкою складено відповідні списки (покласно та загальношкільні). Працюють Рада профілактики правопорушень та Батьківський комітет школи, на засіданнях яких розглядаються питання навчання та поведінки «проблемних учнів».

Соціальний захист дітей

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становила:

 • дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування – 0;
 • дітей-інвалідів – 0;
 • дітей-чорнобильців – 0;
 • дітей з малозабезпечених родин –0;
 • дітей з неповних сімей – 7;
 • дітей з багатодітної родини – 28;
 • дітей напівсиріт – 2;
 • дітей учасників АТО – 1;
 • дітей-переселенців – 0;
 • дітей з неблагополучних сімей – 8;
 • дітей, що стоять на внутрішкільному обліку – 1;
 • стоять на обліку у кримінальній міліції у справах неповнолітніх – 0.

Профорієнтаційна робота

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у Шомполівському НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів –ДНЗ» здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання шкільного подвір’я, класних кімнат, розширення знань про професії на уроках, а також під час навчальних екскурсій та позакласних заходів.

 Профорієнтаційна робота з учнями, високий рівень підготовки школярів свідчить про те, що кожного року випускники школи працевлаштовані.

Співпраця з батьками

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною.

Дуже велика допомога батьківських комітетів школи здійснюється в організації ремонтів класних кімнат та залучення для цього благодійних коштів.

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Щорічно влітку до початку нового навчального року на базі Лиманської ЦРБ діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі Лиманської ЦРБ. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету.

Учні 1-4 класів забезпечуються харчуванням за рахунок бюджетних коштів.

Цікаво і змістовно відбувається оздоровлення школярів у пришкільному відпочинковому таборі «Літечко». Цього року вихованцями табору стало 84 учні школи. Вихованці табору щоденно вживали свіжі овочі, фрукти, соки.

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі на початку навчального року призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створюється служба з охорони праці, плануються першочергові заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено куточок з безпеки життєдіяльності. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на оперативних нарадах. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання.

Фінансово-господарська діяльність

Будівля школи прийнята в експлуатацію з 1914 року. Але незважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом, батьками постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться відділом освіти Лиманської РДА.

Значну допомогу в зміцненні навчально-матеріальної бази школи надають фермерські господарства «Зєрновоє» та «Назари».

.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи оформлені інформаційними стендами. Подвір’я школи доглядається учнями, обслуговуючим персоналом, своєчасно обрізуються дерева, кущі. Загалом територія школи має задовільний стан, який підтримується обслуговуючим персоналом.

Управлінська діяльність

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Використовуючи постійне підключення до мережі Інтернет, стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, Одеської академії неперервної освіти, відділу освіти  молоді та спорту Лиманської РДА, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та їх проектами.

Контроль – це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного  процесу і, в першу чергу, таких традиційних, як вивчення стану викладання предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, тощо. Аналіз результатів внутрішкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення, щодо конкретних учителів та учнів.

Враховуючи сучасні вимоги, адміністрація школи дотримується стилю керівництва, який близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі колегіальних рішень. Основними формами спілкування з працівниками є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. У зв'язку з цим педагогам надається більше самостійності, відповідній їхній кваліфікації і характеру роботи, створюються необхідні умови для самореалізації.

 

 

Подобається