ВУЗ ШАГ

ОКНЗ "Софіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів"

 

Яндекс цитирования

математичні диктанти

Зеленодольська  загальноосвітня школа №1

Математичні диктанти 5-й класс

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Вчитель : Гайдученко А.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математичні диктанти – добре відома форма контролю знань учнів, яка дає можливість одночасно і за короткий термін перевірити знання учнів усього класу.

Диктант триває 7 – 10 хв. Перевага диктантів перед іншими видами навчальної діяльності полягає в тому, що  всі учні класу виконують його одночасно, а тому у них формується зосередженість, розвивається увага.

Важливо правильно провести диктант і організувати його перевірку.

Добре, якщо його читають двоє, наприклад учитель та спеціально підготовлений учень. Темп читання має бути повільним. Кожне запитання звучить двічі, а між запитаннями робиться пауза. Після закінчення  диктанту збираються  зошити (або аркуші), відразу проводиться аналіз та перевірка правильності  виконання завдань  і оголошуються  правильні відповіді. Адже  учнів, які щойно написали диктант, цікавить не  тільки оцінка, але й правильність розв’язання, його обґрунтування тощо. Правильні відповіді  доцільно записувати заздалегідь  на відкидних дошках. Учні мають можливість порівняти їх зі своїми  відповідями, отримати відповіді на запитання, що виникли під час написання диктанту.

Результати математичних диктантів дають надійну інформацію про рівень засвоєння учнями нового матеріалу. За результатами  учитель має можливість своєчасно усувати прогалини  в знаннях учнів, формувати в них навички самоконтролю.

Пропоную варіанти  математичних диктантів для 5-го класу.

Зірочками позначені завдання, які учителю необхідно заздалегідь записати на дошці.

 

 

 

 

 

Диктант №1

         Натуральні числа.Запис натуральних чисел.

                                    Перший варіант

1.Записати цифрами число :

                        43 мільйони 247 тисяч 841.

2.Записати цифрами число:

            6 мільярдів 703 мільйони 20 тисяч 7.

3. Чи є число 5 натуральним числом?

4.Записати найменше трицифрове число.

5.У числі 235 704 цифра сім означає … .

6.Записати число, що має 32 сотні і 5 одиниць.

                                    Другий варіант

1.Записати цифрами число :

74  мільйони 273 тисяч 421.

2.Записати цифрами число:

            13 мільярдів 24 мільйони 783 тисяч 5.

3.Чи є число 0 натуральним числом?

4.Записати найбільше двоцифрове число.

5. У числі 235 704 цифра п’ять означає … .

6.Записати число, що має 18 сотні і 17 одиниць.

 

 

                                  

Диктант № 2

Порівняння й округлення натуральних чисел.

                                   Перший варіант

1.Порівняти числа 543 і 547.

2.Порівняти числа 4 926 935 і 4 926 909.

3.Записати всі натуральні числа, які більші ніж 12, а ле менші ніж 15.

4*. Замість зірочки записати таку цифру, щоб отримати правильну нерівність:                               617* <6171

5.Округлити до сотень число 7 167.

6.Округлити до тисяч число 6 235.

                                               Другий варіант

1.Порівняти числа 644 і 648.

2. Порівняти числа 447 698 і447 698.

3. Записати всі натуральні числа, які більші ніж 15, але менші ніж 18.

4*. Замість зірочки записати таку цифру, щоб отримати правильну нерівність:                               34*9 <3454

5. Округлити до сотень число 1 234.

6. Округлити до тисяч число 231 681.

 

 

 

 

                           

Диктант № 3

Додавання та віднімання натуральних чисел.

Переставна і сполучна властивості додавання.

                                   Перший варіант

1.Число, що є результатом додавання, називається … .

2. Переставна властивість додавання для чисел с  і d записується так: … .

3.Знайти суму:                                 3456 + 0.

4. Число, від якого віднімають інше число, називається … .

5. Знайти різницю чисел:                34 021 – 30 020.

6.Знайти суму чисел 2 367 і 3 633.

                                   Другий варіант

1.Числа, що додають, називаються … .

2.Сполучна властивість додавання для чисел x, y, z така: … .

3.Знайти суму:                                 0 + 4561.

4.Число, яке віднімається від даного числа, називається … .

5.Знайти різницю чисел:                 83 041 – 80 040.

6.Знайти суму чисел 7 549 і 3 451.

 

 

 

 

                                  

Диктант № 4

Вирази.Формули.

                                   Перший варіант

1.Записати у вигляді числового виразу вартість покупки, якщо купили 15 виделок по 7 грн. за штуку.

2.Скласти буквений вираз за умовою задачі.Скільки заплатили за покупку, якщо купили спочатку х кулькових ручок, а потім ще три, а ціна кожної з них становить 75 коп.?

3. За 6 годин літак пролетів  S км. З якою швидкістю летів літак?

4.Відомо що пройдена відстань обчислюється за формулою:s =100+vt. Знайдіть відстань, якщо v=68км/год,  t=7 год.

5. Матері а років, а доньці  в років. Відомо, що матір старша за доньку на 23 роки. Записати формулу, за якою можна обчислити вік доньки, якщо вік матері відомий.

6.Виразити п з формули:       а= 150 : п + 1.

                                   Другий варіант

 1.Записати у вигляді числового виразу вартість покупки, якщо купили 12 виделок по 3 грн. за штуку.

2. .Скласти буквений вираз за умовою задачі.Скільки заплатили за покупку, якщо купили спочатку у зошитів, а потім ще 4, а ціна кожного з них становить 25 коп.?

3. За t годин літак пролетів  76км. З якою швидкістю летів літак?

4. Відомо що пройдена відстань обчислюється за формулою:s =400-vt. Знайдіть відстань, якщо v=37км/год,  t=8 год.

5..Виразити т з формули: а= (т + 8):5.

 

 

                            Диктант № 5

                                   Рівняння.

                                   Перший варіант

1.Записати вирази:               3х + 4,

                                               2х = х + 1,

                                               5*7 – 3 = 32.

2.Записати рівняння :          5 – х = 8. Чи є число 3 його коренем?

3.Число 1, є коренем рівняння х+2=а.  Знайти а.

4.Розвязати рівняння:         х – 6 = 15.

5.Знайти корінь рівняння: х + 18 = 29.

6.Скласти рівняння, яке б не мало коренів.

                                       Другий варіант

1.Записати вирази:               2х + 3.

                                                3*4 – 2 = 10,                                                                          

                                               2х = х + 5.

2.Записати рівняння: 5 + у =  18.Число 13 є його коренем?

3.Число 2, є коренем рівняння у +  3 = т, знайти у.

4. Розв’язати рівняння:        у – 18 = 3.

5.Знайти корінь рівняння:   29 – у = 13.

6.Скласти рівняння, яке б мало будь-який корінь.

 

 

 

Диктант № 6

Множення натуральних чисел. Переставна і сполучна властивості множення.

                                   Перший варіант

1.Записати у вигляді добутку суму: 12 + 12 + 12.

2.Якщо множниками є числа 13 і 5, то добуток дорівнює … .

3. переставна властивість множення для чисел с і  п записується так … .

4.обчислити добуток :                     6*20*5.

5.Обчислити значення виразу:       7*98*(28 - 28).

6.Спростити вираз                           5х*7.

                                   Другий варіант

1.Записати у вигляді добутку суму:6+6+6+6.

2.Якщо множниками є числа 15 і ю, то добуток дорівнює … .

3. Сполучна властивість для чисел x, y, z така: … .

4.Обчислити добуток:                      5*9*16*0*28.

5.Обчислити значення виразу:       6*5*(26 - 26).

6.Спростити вираз 7*8х.

 

 

 

 

 

                                  

Диктант № 7

Розподільна властивість множення.

Перший варіант

1.Записати розподільну властивість множення відносно додавання.

2.Записати вираз, обчислити:                    577*58+423*58.

3.Спростити вираз                                      31 х+14х.

4.Записати вираз 29у-у у вигляді добутку.

5.Розкрити дужки:                                       15(2+х).

6. Розвязати рівняння:                                 7х+5х=12

                                   Другий варіант

1.Записати розподільну властивість множення відносно віднімання.

2.Записати вираз, обчислити:                    768*95-668*95

3.Спростити вираз                                      34х+15х.       

4.Записати вираз 45х+х у вигляді добутку.

5.Розкрити дужки:                                       12(3+х).

6.Розвязати рівняння:                                  6х+2х=8.


 

 

 

 

 

                            Диктант № 8

Ділення натуральних чисел

Перший варіант

1.Розвязати рівняння:                      а :19 = 11.

2.Знайти значення виразу:              0 : 17.

3. Знайти частку, якщо ділене дорівнює 747, а дільник 1.

4.Для якого у правильна нерівність          у*16 = 240?

5.Жодне число не можна ділити на  … .

6.Виконати ділення числа 210  на 14.Зробити перевірку множенням.

                                   Другий варіант

1.Розвязати рівняння:                      209 : с  = 11

2.Знайти значення виразу:              0 : 13.

3.Знайти частку, якщо ділене дорівнює 847, а дільник 847.

4.Для якого х правильна  рівність 14*х=210?

5.Виконати ділення числа 240 на 16.Зробити перевірку множенням.

6.Жодне число не можна ділити на … .

 

 

 

 

 

 

                            Диктант № 9

Множення та ділення числа на розрядну одиницю

                                   Перший варіант

1.Знайти добуток 5 на 10.

2.Виконати ділення числа 55 000  на 100

3.Записати у кілограмах 2 ц.

4.Записати у гривнях 8400 коп.

5.Записати у центнерах х т.

6.Обчислити добуток 60 на 50 на 200.

                                   Другий варіант

1.Знайти добуток 1000 на 12.

2.Виконати ділення числа 431 000 на 100.

3.Записати у кілограмах 12т.

4.Записати у метрах 84 000 дм.

5.Записати у центнерах  у т.

6.Обчислити добуток 800 на 4 на 250.

 

 

 

 

 

 

 

                        Диктант № 10

Квадрат і куб числа

Перший варіант

1.Степінь 17   записати у вигляді добутку.

2.Записати будь-який  добуток, який можна подати у вигляді куба.

3.Обчислити 11  .

4.Обчислити  5   .

5. Обчислити  2  + 4   .

6. Чому дорівнює куб суми чисел  2  і  3 ?

                        Другий варіант

1.Степінь 14    записати у вигляді добутку.

2.Записати будь-який добуток, який можна подати у вигляді квадрата.

3.Обчислити   4   .

4.Обчислити   12  .

5.Обчислити   2   +   4   .

6.Чому дорівнює сума квадратів чисел 3 і 4.

 

 

 

                                  

 

 

                            Диктант № 11

Основні геометричні фігури. Промінь. Відрізок. Ламана.

                                   Перший варіант

1.Назвати основні геометричні фігури.

2*. Назвати промені, що зображені на малюнку.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Побудувати відрізок ВС довжиною 35 мм.

4.Ламана складається із 2 ланок довжиною 3 см і 13 мм. Яка довжина ламаної?

5. Накреслити  відрізок АВ = 8 см. Позначити на ньому точку С так, щоб  АС  = 5 см. Чому дорівнює довжина відрізка СВ?

6.Яка з трьох точок  К, М, Р лежить між двома іншими, якщо КМ = 12 см, МР = 20 см, КР = 8 см?

 

 

Другий варіант

1*. Назвати всі відрізки, що зображені на малюнку.

 

 

 

 

 

 

 

2.Назвати основні геометричні фігури.

3. Побудувати відрізок КМ довжиною 25 мм.

4. Ламана складається з двох ланок довжиною 15 мм і 2 см.Яка довжина ламаної ?

5.Яка з трьох точок А, В, С лежить між двома іншими, якщо АВ = 12 см, ВС = 19 см, АС = 7 см?

6.Накреслити відрізок  КМ = 5 см. Позначити на ньому точку С так, щоб КС = 3 см. Чому дорівнює довжина відрізка СМ?

 

 

 

 

 

 

                            Диктант № 12

                        Кут. Види кутів.

                        Перший варіант

1.Накреслити кут АВС і позначити його.

2.Чому дорівнює градусна міра  розгорнутого кута?

3.Кут, менший від прямого кута, називається … .

4.Накреслити тупий кут АОВ.

5.Визначити вид кожного кута, якщо їх градусні міри дорівнюють 47   , 98   , 90   , 156  .

6*. Записати всі тупі кути, зображені на малюнку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другий варіант

1.Накреслити кут  КМТ  і позначити його.

2.Чому дорівнює градусна міра прямого кута?

3.Кут, більший від прямого кута, але менший від розгорнутого, називається… …

4.Накреслити гострий кут АВС.

5.Визначити вид кожного кута , якщо їх градусні міри  дорівнюють 180   ,45  , 150  ,  15  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Диктант № 13

Многокутник. Периметр многокутника. Види трикутників.

                                   Перший варіант

1.Записати формулу  для обчислення периметра прямокутника, якщо його сторони дорівнюють а і в.

2.Периметр квадрата дорівнює 16 см. Чому дорівнює його сторона?

3.Визначте вид трикутника, якщо його кути дорівнюють 15  ,80 ,

85  .

4.Периметр рівностороннього трикутника дорівнює 18 см. Яка довжина його сторони ?

5.Визначте вид трикутника, якщо його сторони дорівнюють 5 см, 3 см, 3 см.

6. Чи існує трикутник зі сторонами 5 см, 2 см , 3 см.

                                   Другий варіант

1.Записати формулу для обчислення периметра трикутника, якщо його сторони дорівнюють а, в, с.

2.Визначити вид трикутника, якщо його кути дорівнюють 30  , 60  , 90  .

3.Периметр квадрата становить 20 см. Чому дорівнює його сторона.

4.Визначити периметр рівностороннього трикутника, якщо його сторона дорівнює 5 см.

5.Визначити вид трикутника, якщо його сторони дорівнюють 6 см, 3 см, 5 см.

6.Чи існує трикутник зі сторонами 6 см, 3 см, 2 см.

 

                   Диктант № 14

Площа прямокутника. Одиниці вимірювання площ.

                        Перший варіант

1.Яку довжину має сторона квадрата, площа якого 1 а?

2.Знайти площу прямокутника, якщо його сторони дорівнюють 2 см і 5 см.

3.Площа квадрата  81 см  . Чому дорівнює його  сторона?

4.Знайти периметр квадрата, площа якого 36 м  .

5.Площа прямокутника  48 см   . Знайти його довжину, якщо ширина дорівнює 4 см.

6.Виразити у квадратних метрах 5 га, 11 а.

Другий варіант

1.Яку довжину має сторона квадрата, площа якого 1 га?

2.Знайти сторону квадрата, якщо його площа дорівнює 25 см  .

3.Знайти площу прямокутника, якщо його сторони дорівнюють 11 см і 3 см.

4.Периметр квадрата 36 м. Яка його площа?

5.Виразити у гектарах 150 000 м , 8000 а.

6.Площа прямокутника 56 см  . Знайти його ширину, якщо його довжина дорівнює 8 см.

 

 

 

 

 

                            Диктант № 15

Прямокутний паралелепіпед. Об’єм прямокутного паралелепіпеда.

                        Перший варіант

1.Скільки граней має прямокутний паралелепіпед ?

2. Кожна грань прямокутного паралелепіпеда – це … .

3.Скільки ребер має прямокутний паралелепіпед?

4.Записати формулу для обчислення об’єму куба з ребром а .

5.Знайти об’єм  прямокутного паралелепіпеда, якщо його виміри  дорівнюють 1 см, 2 см, 3 см.

6.Висота прямокутного паралелепіпеда, що має об’єм 210 м  , ширину 5 м і довжину 6 м, дорівнює … .

                                   Другий варіант

1.Скільки вимірів має прямокутний паралелепіпед ?

2.Прямокутний паралелепіпед  з рівними вимірами називають…

3.Скільки вершин має куб ?

4. Знайти об’єм куба з ребром 5 м.

5.Записати формулу для обчислення  об’єму прямокутного паралелепіпеда з вимірами  а, в і с.

6. Ширина прямокутного паралелепіпеда, що має об’єм 280 м   , довжину 7 м і висоту 5 м, дорівнює… .

 

 

 

 

Диктант № 16

Звичайні дроби.

Перший варіант

1.Довжина відрізка 15 см. Яку довжину має його третя частина ?

2.Як називається шістдесята частина хвилини?

3.Площа прямокутника 30 см  . Чому дорівнює площа 2/5 частин цього прямокутника?

4.Яку частину гривні становить 17 коп.?

5.Записати дроби: 7/12, 12/13, 17/12, 12/17, 8/12.

6. Швидкість велосипедиста 20 км/год, що становить ¼ від швидкості автомобіля. Яка швидкість автомобіля?

                                   Другий варіант

1.Довжина відрізка становить 12 мм. Чому дорівнює його третя частина?

2. Як називається десята частина метра?

3.Площа прямокутника 40 см  . Чому дорівнює площа 3/8 частин цього прямокутника?

4.Яку частину року становлять 3 місяці.

5.Записати дроби:  7/12, 12/13, 17/12, 12/17, 8/12.

6.Хлопчик прочитав 20 сторінок книжки, що становить 1/5 всієї книжки. Скільки сторінок у книжці?

 

 

 

                           

Диктант № 17

Правильні та неправильні дроби

Перший варіант

1.Записати всі неправильні з чисельником 4.

2.Для деяких значень х дріб х/6 буде правильним?

3.Записати дроби: 2/3, 4/5, 5/5, 6/5, 5/6. Підкреслити правильні дроби.

4.Записати дроби; 11/18,34/13, 18/18, 19/18. Підкреслити дроби що більше 1.

5. Записати будь-який неправильний дріб  зі знаменником 5.

6.Дріб з чисельником 20 дорівнює 4. Записати цей дріб.

 

Другий  варіант

1.Записати всі правильні зі знаменником 5.

2.Для деяких значень у дріб 4/у  буде правильним?

3.Записати дроби: ½, ¾, 4/4, 4/5, 4/5, 4,5 . Підкреслити правильні дроби.

4.Записати дроби;15/17, 35/17, 17/17,17/16. Підкреслити дроби що більше 1.

5. Записати будь-який неправильний дріб  зі знаменником 7.

6.Дріб зі знаменником 7 дорівнює 2. Записати цей дріб.

 

 

 

 

                   Диктант № 18

                               Мішані числа.

                             Перший варіант

1.Виділити цілу і дробову частини числа 8/5.

2.Записати у вигляді неправильного дробу число 2 1/3.

3.Подати у годинах 90 хв.

4.Записати число 3 у вигляді дробу з чисельником 12.

5. Знайти 4/7 від числа 35.

6.Записати число 1 у вигляді дробу.

                             Другий  варіант

1.Виділити цілу і дробову частини числа 5/3.

2.Записати у вигляді неправильного дробу число 5 1/4.

3.Подати у годинах 75 хв.

4.Записати число 5 у вигляді дробу з чисельником 25.

5. Знайти 2/3 від числа 24.

6.Записати число 2 у вигляді дробу.

 

 

 

 

 

 

 

                   Диктант № 19

Порівняння дробів з однаковими знаменниками

                        Перший варіант

1.Порівняти дроби 5/13 і 4/13

2.  Записати дроби: 1/13, 6/13, 4/13, 12/13 у порядку спадання.

3. Порівняти дроби 3/17 і  3/19.

4.Порівняти дроби 3/5 і 8/7.

5.Якщо 9/16 = а/16, то   а = … .

6.Якщо дроби а/с і в/с рівні, то… .

Другий  варіант

1.Порівняти дроби 6/17 і 8/17.

2.  Записати дроби: 7/18, 1/18, 5/18, 4/18,  у порядку спадання.

3. Порівняти дроби 2/15 і  2/17.

4.Порівняти дроби 6/5 і 2/3.

5.Якщо 2/х = 2/5, то   х = … .

6.Якщо дроби а/с і в/с  не рівні, то… .

 

 

 

 

 

 

 

                        Диктант № 20

Додавання  та віднімання дробів з однаковими знаменниками

                                   Перший варіант

1.Обчислити суму 2/7 + 3/7.

2.Обчислити різницю 15/17 – 8/17.

3.Знайти значення виразу 12 3/7 – 3 3/7.

4.Обчислити суму 4 5/9+ 1 8/9.

5. Обчислити суму 4 5/7 + 5 2/7.

6.Знайти різницю 4 – 2 1/3.

Другий варіант

1.Обчислити суму 2/9 + 5/9.

2.Обчислити різницю 13/19 – 7/19.

3.Знайти значення виразу 3 2/5 – 2 2/5.

4.Обчислити суму 2 3/8 + 1 5/8.

5. Обчислити суму 2 5/9 + 1 7/9.

6.Знайти різницю 3 – 1 2/7.

 

 

 

 

 

 

 

Диктант № 21

                  Десятковий дріб. Запис і читання дробів.

Перший варіант

1.Записати десятковий дріб 3,7.

2.Записати десятковий дріб 2,03.

3.Записати десятковий дріб  5,032.Підкреслити цифру розряду сотих.

4. Записати десятковий дріб 3,032. Підкреслити цифру розряду десятих.

5.Виразити в дециметрах  і записати десятковим  дробом  5 дм 6 см.

6. Виразити в тонах і кілограмах 4,076 т.

Другий варіант

1.Записати десятковий дріб 2,3.

2.Записати десятковий  дріб 1,007.

3.Записати десятковий дріб 3,027. Підкреслити цифру розряду десятих.

4.Записати десятковий дріб 7,208. Підкреслити цифру розряду сотих.

5.Виразити в гривнях і записати десятковим дробом 30 грн. 15 коп.

6.Виразити в метрах і сантиметрах 2,09 м.

 

 

 

 

                   Диктант № 22

            Порівняння й округлення десяткових дробів.

                        Перший варіант

1.Порівняти числа 5,894 і 6,1.

2.Порівняти числа 3,20 і 3,02.

3. Порівняти дроби 0,34 і 0,340

4.Порівняти дроби 0,023 і 0,023

5.Округлити до одиниць дріб 6,26.

6. Округлити до сотих дріб 2,876.

                        Другий варіант

1.Порівняти числа 3,895 і 5,2.

2.Порівняти числа 0,23 і 0,230.

3.Порівняти дроби 5,04 і 5,40.

4.Порівняти дроби 0,034 і 0,34.

5.Округлити до одиниць дріб 4,73.

6.Округлити до сотих дріб  4,363.

 

 

 

 

 

 

 

                            Диктант № 23

Додавання та віднімання десяткових дробів.

                                   Перший варіант

1.Виконати додавання: 1,13 + 2,3.

2.Виконати віднімання: 3,85 – 2,12.

3.Знайти різницю: 1,15 – 0,3.

4. Знайти значення виразу: 11,2 – 2,13.

5. Обчислити: 28 – 16,92.

6.Розвязати рівняння  х – 27 = 3,4.

                        Другий варіант

1.Виконати додавання: 1,15 + 2,6.

2.Виконати віднімання: 4,75 – 3,13.

3.Знайти різницю: 1,12 – 0,3.

4. Знайти значення виразу: 16,3 – 3,25.

5. Обчислити: 11 – 10,45.

6.Розвязати рівняння  х + 2,56 = 4.

 

 

 

 

 

 

 

                            Диктант № 24

Множення десяткових дробів

Перший варіант

1.Виконати множення: 3,1 на 4.

2.Знайти значення виразу:3,1 на 0,4.

3.Знайти добуток чисел:1,51 на 0,03.

4.Сторони прямокутника мають довжини 7,05 м і 2,3 м. Знайти його периметр і площу.

5. Обчислити: 5 на 0,02 + 5 на 0,08.

6.Обчислити : 1,07 на 1,7 – 1,07 на 0,7.

                                   Другий варіант

1.Виконати множення: 5,1 на 3.

2.Знайти значення виразу:5,1 на 0,3.

3.Знайти добуток чисел:1,31 на 0,04.

4.Сторони прямокутника мають довжини 7,05 м і 3,2 м. Знайти його периметр і площу.

5. Обчислити: 7 на 0,2 + 7 на 0,8.

6.Обчислити : 12,5 на 5,7 – 12,5 на 4,7.

 

 

 

 

 

 

                            Диктант № 25

Множення десяткових дробів на розрядну одиницю

                                   Перший варіант

1.Виконати множення : 2,87 на 10.

2.Обчислити: 0,13 на 10.

3.Знайти добуток 3,5 і 100.

4.Знайти добуток: 0,39 на 1000.

5.Обчислити: 15 на 0,0001.

6.Виконати множення: 3,2 на 0,01.

                                   Другий варіант

1.Виконати множення: 6,75 на 10.

2.Обчислити: 2,1 на 100.

3.Знайти добуток 0,12 і 1000.

4.Знайти добуток: 0,82 на 10.

5.Обчислити: 3,4  на 0,01.

6.Виконати множення: 18 на 0,01.

 

 

 

 

 

 

 

Диктант № 26

Ділення десяткових дробів на натуральне число.

                                   Перший варіант

1.Зменшити 36,24 у 3 рази.

2.Виконати ділення 10,5 : 5.

3. Знайти частку 1,8 .

4.Знайти значення виразу  0,51 : 2.

5.Обчслити: 0,3 : 4.

6.Знайти корінь рівняння х + 3х = 5.

                                   Другий варіант

1.Зменшити 75,15 у 5 раз.

2.Виконати ділення: 12,6 : 6.

3.Знайти частку 1,5 : 5.

4.Знайти значення виразу 0,53 : 2.

5.Обчислити 0,5 : 2.

6.Знайти корінь рівняння 7х – 2х = 3.

 

 

 

 

 

 

 

                            Диктант № 27

            Ділення десяткового дробу на десятковий дріб.

                                    Перший варіант

1.Виконати ділення 10,5 на 0,5.

2.Знайти частку: 0,48 : 1,2.

3.Знайти значення виразу: 3 : 0,04.

4.Розвязати   рівняння 0,3х = 1,38.

5.У скільки разів частка 4,8 :  0,5 більша або менша від частки 4,8 : 5.

6.Поділити 45 м на 0,09 км.

                                   Другий варіант

1.Виконати ділення 20,5 на 0,5.

2.Знайти частку 0,36 : 1,2.

3.Знайти  значення виразу: 5 : 0,02.

4.Розвязати рівняння 0,5х = 2,25

5.У скільки разів частка 7,6 : 0,2 більша або менша від частки 7,6 : 2 ?

6.Поділити 8 г на 0,0002 кг.

 

 

 

 

 

 

                   Диктант №28

Ділення  на  розрядну одиницю. Масштаб.

                        Перший варіант

1.Обчислити 8,5 : 10.

2.Виконати ділення 4 :100.

3.Знайти частку 0,9 :0,01.

4.Записати вираз 630:1000 + 37 :0,1.

5.Відстань між містами на карті, масштаб якої 1 : 5 000 000, дорівнює 3 см. Знайти відстань цими містами на місцевості.

6.Якщо 1 см на карті відповідає 2 км на місцевості, то її масштаб записують так … .

                        Другий варіант

1.Обчислити 17,3 : 100.

2.Виконати ділення 36 : 1000.

3.Знайти частку 0,6 : 0,01.

4.Записати вираз 54 : 100 + 73 : 0,1.

5.Відстань між  двом  пунктами на місцевості 340 км. Яка відстань  між цими пунктами на карті, якщо її масштаб 1 : 2 000 000  ?

6.Якщо 1 см на карті відповідає 3 км на місцевості, то її масштаб записують так … .

 

 

 

 

                            Диктант № 29

Знаходження дробу від числа та числа за його дробом.

                                   Перший варіант

1.Знайти 0,3 від 20.

2.Швидкість автомобіля 80 км/год, а швидкість велосипедиста становить 0,2  від швидкості автомобіля. Яка швидкість велосипедиста?

3.Знайти число, 0,3 якого дорівнює 30.

4.У лісосмузі посадили 220 дерев, з яких 0,4становлять дуби. Скільки посадили дубів?

5.Зорали 0,2 усього поля, що становить 40 га. Яка  площа поля?

6.Знайти  2/5 від 25.

                                   Другий варіант

1.Зайти 0,7 від 40.

2.Швидкість катера 24 км/год, а швидкість течії річки становить 0,1 від швидкості катера.Яка швидкість течії річки?

3.Знайти число, 0,8 якого дорівнює 40.

4.У школі навчалось 1100 учнів, з яких 0,6 становили хлопчики. Скільки хлопчиків навчалось в школі?

5.З каси було видано 150 грн., що становить 0,3 всього заощадження. Скільки грошей було в касі?

6. Знайти ¾ від 24.

 

 

 

 

                   Диктант № 30

                                   Відсотки.

Перший варіант

1.Знайти 1 % від 200.

2.Знайти 3 %  від 17 м.

3.Чому дорівнює число, 1 % якого дорівнює 96?

4. Відомо, що 8 % шляху становить 4,8 км. Чому дорівнює весь шлях?

5. 1 % гривні це … .

6.1 мм – це один відсоток …

                                   Другий варіант

1.Знайти 1 % від 500.

2.Знайти 5 % від 19 дм.

3.Чому дорівнює число,  1 % якого дорівнює 79 ?

4.Відомо, що 6 % вартості цукерок  становлять 1,2 грн. Яка вартість цукерок?

5. 1 % метра – це … .

6.1  кг – це один відсоток  … .

 

 

 

 

 

 

                            Диктант  № 31

Середнє арифметичне.

Перший варіант

1. 2,8 і 1,2.

2.Знайти середнє арифметичне чисел  5,3; 7,2 ; 9,1 .

3.Знайти середнє арифметичне чисел 8,7;8,7; 8,7.

4.Середнє   арифметичне двох чисел  дорівнює 5,8.Одне з цих чисел  дорівнює 3,6.Знайти друге число.

5. Середнє арифметичне трьох чисел дорівнює 5.Знайти суму цих чисел.

6.Сума п’яти чисел дорівнює 2,5. Знайти середнє арифметичне цих чисел.

Другий варіант

1.Знайти середнє арифметичне чисел 4,6 і 2,4.

2.Знайти середнє арифметичне чисел1,4 ;6,8; 5,3.

3. Знайти середнє арифметичне чисел 9,2; 9,2;9,2.

4.Середнє арифметичне  двох чисел  дорівнює 7,2. Одне з цих чисел дорівнює 2,5. Знайти друге число.

5.Сума чотирьох чисел  дорівнює 2,4. Знайти середнє арифметичне   цих чисел.

6.Середнє арифметичне  трьох чисел дорівнює 3. Знайти суму цих чисел.

 

 

 

 

 

 

 

Подобається