ОКНЗ "Софіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів"

 

Яндекс цитирования

Методичний посібник по темі:"РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ". 4 частина.

 

ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З ТЕМИ:

 розв’язування прямокутних трикутників (16 год)

 1. Піфагор. Життєвий та творчий шлях. Пошуки гармонії всесвіту (урок лекція). Презентація.
 2. Косинус кута. Теорема Піфагора. Нерівність трикутника.
 3. Урок розв'язання ключових задач.
 4. Урок консультація. Розв'язання задач. Самостійна робота.
 5. Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника. Основні тригонометричні тотожності.
 6. Урок розв'язання ключових задач.
 7. Урок консультація.
 8. Значення синуса, косинуса і тангенса деяких кутів.

 9-10.Розв'язування прямокутних трикутників. Прикладні задачі.

 11. Розв’язання задач. Самостійна робота.

 1. Урок консультація. Розв'язання задач.
 2. Урок-залік.(захист проекту).
 3. Підготовка до контрольної роботи.
 4. Тематичне оцінювання з теми "Теорема Піфагора". Контрольна робота.
 5. Аналіз контрольної роботи. Урок корекції знань.

 

                                       План навчального проекту

Автор навчального проекту:

Прізвище, ім’я та по-батькові:

 

Назва навчального закладу:

 

Місто, село:

 

 

Опис проекту

Назва проекту:

Геометрія на службі у людини

Основні питання:

 

Ключове питання:

Чи варто вчити теорему Піфагора ?

 

Тематичні питання:

 1. Піфагор – легенда і джерело дискусій?
 2. Які методи доведення теореми існують?
 3. Як допомагає теорема Піфагора при розв’язуванні задач?

 

Змістові питання:

Хто такий Піфагор?

Де жив і працював Піфагор?

Як формулюється теорема Піфагора?

Стислий опис:

В процесі роботи над проектом восьмикласники поглиблюють свої знання з історії математики, програмового матеріалу з геометрії; відшукують цікаві задачі, вчаться застосовувати теорему Піфагора при розв’язуванні задач.

Школярі набувають навиків самостійної роботи з додатковою літературою, закріплюють уміння працювати на комп’ютері.

Учні створять публікацію, презентацію та веб-сайт з конкретного питання, оцінять результати своїх досліджень.

Діти набувають навиків організації колективної та групової роботи.

Державні освітні стандарти та навчальні програми:

Основною метою освітньої галузі є:

 • опанування учнями системи математичних знань, навичок і умінь, необхідних у повсякденному житті та майбутній трудовій діяльності, достатніх для успішного оволодіння іншими освітніми галузями знань і забезпечення неперервної освіти;
 • формування в учнів наукового світогляду, уявлень про ідеї і методи математики, її роль у пізнанні дійсності;
 • інтелектуальний розвиток учнів (логічного мислення і просторової уяви, алгоритмічної, інформаційної та графічної культури, пам'яті, уваги, інтуїції);
 • економічне, екологічне, естетичне, громадянське виховання, формування позитивних рис особистості.

Зміст освітньої галузі формується за принципом наступності між початковою, основною і старшою школою, враховуючи математичну підготовку учнів початкової школи за змістовими лініями освітньої галузі "Математика".

         Мета вивчення геометрії в 7 – 9 класах – систематичне вивчення властивостей геометричних фігур та їх перетворення на площині; формування просторових уявлень і уяви, розвиток логічного мислення і використання геометричного апарату для вивчення суміжних предметів.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

 • Виховання в учнів інтересу до вивчення математики;
 • Ознайомлення восьмикласників з життєвим шляхом давньогрецького вченого Піфагора Самоського, історією та способами доведення теореми Піфагора;
 • Вироблення у школярів практичних навиків у використанні теореми Піфагора;
 • Формування у дітей умінь працювати з додатковою літературою.

 

Діяльність учнів:

Учні дивляться приклади веб-сайтів, підбирають матеріал та інформацію для створення власного веб-сайту. Вони знайомляться з програмою для створення веб-сайтів MS Publisher і в малих групах планують і створюють власний веб-сайт, а також ознайомлюються із критеріями оцінювання веб-сайтів. За допомогою програм MS Word, Excel учні вчаться створювати діаграми, таблиці,  форми опитування та інші дидактичні матеріали і вставляти їх у публікації, презентації, веб-сайти.

Вхідні знання та навички:

Учні мають уявлення про прямокутний трикутник, знають означення косинуса гострого кута прямокутного трикутника. Вони вміють користуватися комп’ютером.

Друковані матеріали:

Підручники, довідники, газета «Математика»

Додаткове приладдя та витратні матеріали:

Лінійка, олівець, гумка, папір

 

Диференціація навчання:

 

Обдаровані учні:

Задачі підвищеної складності, олімпіадного характеру

Оцінювання знань та вмінь учнів:

Опис процесу оцінювання учнівських робіт міститься в Портфоліо. Крім того, оцінювання знань учнів відбувається вчителем через опитування, тести, контрольні роботи.

Ключові слова:

Прямокутний трикутник, гіпотенуза, катет, теорема, доведення

         

  

 

Подобається