ОКНЗ "Софіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів"

 

Яндекс цитирования

Управління 

Основним завданням управління є забезпечення розвитку закладу, який досягається через інноваційні процеси та якісні зміни.

 

Основні принципи управління:

·        принцип демократизації;

·        принцип поєднання колегіальності з персональною відповідальністю

·        принцип науковості через використання досягнень науки, ППД;

·        принцип перевірки фактичного виконання прийнятих рішень;

·        принцип оперативності, конкретності, діловитості;

·        принцип цілеспрямованості;

·        принцип ініціативи і активності;

·        принцип оптимізації;

·        принцип комплексності.

 

 

Функціонування та розвиток загальноосвітньої школи залежить від сукупності зовнішніх факторів прямого й опосередкованого впливу на школу. Передусім — це особливості соціально-економічного, політичного і культурного розвитку країни, зосереджені в системі освіти матеріально-фінансові, кадрові ресурси, культурний простір, в якому формуються особистість, тенденції розвитку освіти, рівень розвитку наук, що працюють на школу, система державного управління освітою, нормативно-правова база, що забезпечує функціонування школи. Вся ця сукупність постійно змінюваних зовнішніх умов під дією об'єктивно-суб'єктивних факторів трансформується.

  

Головним у змісті управлінської діяльності стає вироблення цілісної системи діяльності школи, яка б відповідала вимогам часу і створювала передумови для цілеспрямованого розвитку учнів.

  

Раціональне поєднання модернізованих і класичних функцій, форм і методів управлінської діяльності керівника школи в сучасних умовах є запорукою ефективного формування творчого колективу вчителів та учнів, демократизації та гуманізації навчально-виховного процесу, відкритості школи як динамічно соціальної системи.

 

Відкрита школа є соціально-педагогічною системою, здатною до генерування та впровадження педагогічних інновацій, адекватного сприйняття соціально-педагогічних змін у суспільстві, встановлення різнобічних зв'язків з громадськістю та учасниками навчально-виховного процесу.