ОКНЗ "Софіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів"

 

Яндекс цитирования

Учнівське самоврядування

 

 

ЕМБЛЕМА

 

Статут учнівського об’єднання «ЕРУДИТ»

І. Загальні положення.

У Валівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів діє учнівське об’єднання «Ерудит», членами якого є всі учні 1-11 класів, а педагог-організатор, класні керівники - виступають у ролі наставників і консультантів, надають методичну та практичну допомогу школярам, координують співпрацю об’єднань.

            Учнівське об’єднання – добровільне об’єднання учнів, які прагнуть до більш глибокого пізнання досягнень у різних сферах науки, техніки, культури до розвитку творчого мислення, інтелектуальної ініціативи, самостійності, аналітичного підходу до своєї діяльності.

Діяльність товариства здійснюється згідно з цим Положенням під керівництвом вчителів. Товариство створено при  Валівській загальноосвітній  школі І-ІІІ ступенів, має свою назву, емблему, девіз, прапор та гімн.

Мета і завдання учнівського самоврядування тісно пов’язані з роботою педагогічного колективу, який у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „ Про загальну середню освіту”, „Про охорону дитинства”, Декларація прав дитини, Конвенція про права дитини, іншими законодавчими актами України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, власним статутом.

ІІ. Мета і завдання.

Мета учнівського самоврядування: всебічно розвиватися то вдосконалюватися, само реалізовуватися на благо собі, своїм ровесникам, школі, своїй родині, малій батьківщині, народові України.

       Завдання учнівського самоврядування:

  - формування і розвиток гуманістично - спрямованої особистості з  глибоко  усвідомленою громадянською позицією , почуттям  національної свідомості.

  - участь у розробці плану роботи на новий навчальний рік;

  - підготовка та проведення свят, виставок, конкурсів, змагань;

  - забезпечення порядку в школі : організація чергування по школі, в класах;

  - організація пізнавальної , фізкультурно-оздоровчої діяльності ;

  - організація пошуково-краєзнавчої роботи в школі,

  - поповнення новими матеріалами історико-краєзнавчого музейного комплексу школи;

 - організація роботи із збереження шкільного майна ;

 - організація роботи із благоустрою території школи;

 - контроль за відвідуванням учнями школи ;

 - заслуховування звітів органів учнівського самоврядування.

      Принципи

Робота учнівського самоврядування базується на принципах:

     1) відповідальності органів дитячогосамоврядування перед членами колективу, педагогами, батьками;

     2) відкритості та прозорості діяльності в усіх сферах самоврядування;

             3) системності планування та реалізації програм і проектів.

        Функції органу учнівського самоврядування в школі.

 - контроль за створенням належних умов для навчання,  творчого розвитку   та   дозвілля;

- ініціювання, розробка і втілення проектів, спрямованих на поліпшення навчально-виховного процесу;

- участь у розробці планів навчально-виховної роботи закладу;

- участь у проведенні педагогічних, батьківських рад, у пи­таннях організації життєдіяльності колективу, внесення від імені дитячого колективу пропозицій та ідей;

- заохочення учнів  до навчання та участі в громадському житті навчального закладу;

- організація допомоги учням, які не встигають;

- організація і проведення заходів;

- участь у благоустрої навчального закладу;

- підготовка та проведення тематичних заходів з питань превентивного, правового та громадянського виховання;

Учнівське об’єднання «Ерудит» складають три учнівські ланки – Барвінчата (учні 1-4 класів), Соколята (5-8 класи) та Лідери (9-11 класи).

        Найвищим органом самоврядування є загальношкільні учнівські збори, на яких дається оцінка роботи адміністрації учнівського об’єднання за минулий рік (погано, задовільно, добре) та висловлюються пропозиції, щодо подальшої діяльності.

 Законодавчим органом є шкільна рада, куди обираються представники від кожного класу і всі рішення проводяться прямим відкритим голосуванням. Вона формується на початку навчального року, і продовжує свою діяльність протягом календарного року до наступного формування. Протягом року Рада збирається на три чергові засідання, які відбуваються щоквартально протягом навчального року.

         Рада має наступні повноваження:  

1. Скликає позачергові Збори Учнівського Об’єднання.

2. Призначає дату чергових і позачергових  виборів Голови УО.

3. Приймає і затверджує Положення про діяльність УО.

4. Розглядає пропозиції до плану роботи УО від представників та об’єднань.

5. Приймає звіт адміністрації УО.

Рада учнівського товариства складається з Ради представників та Ради штабів.

  Всього налічується 6 штабів: «Навчання», «Дисципліна і порядок», «Спортсмен», «Тимур», «Юнпрес», «Творчі справи». Кожен штаб має Раду, яка складається з 5 учнів одного класу і обирається класними зборами. Голова Ради штабу автоматично стає членом Ради представників.


Штаб «Навчання»

 

            Мета роботи:

 

Рада штабу «Навчання» сприяє підвищенню інтересу учнів

до знань, самоосвіти та самовдосконалення.

 

Зміст роботи:

  1. 1.     Контролює рівень навчальних досягнень учнів.

2.     Висвітлює свою роботу, питання успішності учнів у шкільній газеті.

3.     Залучає учнів до роботи у предметних гуртках.

4.     Звітує про свою роботу 2 рази на рік.

5.     Виступає з клопотанням перед педагогічною радою (адміністрацією) про заохочення чи покарання щодо окремих учнів.

 

 Творчі справи:

1.     Приймає участь у предметних олімпіадах та виступає радником у вибранні учнів до написання олімпіад.

2. Здійснює контроль за наявністю в учнів підручників, щоденників, зошитів.

2.     Консультує учнів з предметів.

3.     Сприяє підготовці та проведенні тематичних лінійок, виготовленні тематичних газет.


Штаб «Дисципліна і порядок»

Мета роботи:

 

Надавати допомогу педколективу у вихованні свідомої дисципліни і порядку, дотриманні правил учнів.

Зміст роботи:

 

1. Сприяє вихованню свідомої дисципліни і культури поведінки учнів у школі й за її межами.

2. Контролює зовнішній вигляд учнів.

3. Веде пропаганду з боротьби з курінням і алкоголізмом.

4. Проводить роботу з учнями, які порушують дисциплін.

5. Здійснює контроль за відвідуванням уроків, зовнішнім виглядом учнів.

 

Творчі справи:

1.     Контроль за виконанням єдиних вимог до учнів.

2.     Акція «Як ми записуємо домашнє завдання?»

3.     Проект «Літера «н» у класному журналі!»

4.     Акція «Як ти готуєшся до уроку?»

5.     Організація і проведення дисциплінарних лінійок.

  6.   Робота з черговими по школі.

 

 

 

 

        Штаб «Спортсмен»

Мета роботи:

 

Сприяти фізичному розвитку учнів, залучаючи їх до спорту.

 

Зміст роботи:

1.     Залучення дітей до підготовки та проведення спортивно-масових, культосвітніх, розважальних програм і заходів.

2.     Організовувати участь школярів в змаганнях по фізкультурі.

3.     Проведення спортивних змагань, спортивно-розважальних програм згідно плану роботи школи.

 

Творчі справи:

1.     «Веселі старти».

2.     Військово-патріотична гра «Зірниця»

3.     «День здоров’я».

4.     День збройних сил України.

5.     Туристичні походи.

6.     Спортивні естафети.

7.     Тиждень бігуна.


Штаб «Тимур»

 

Мета роботи:

 

Сприяти вихованню в учнів працелюбності, дбайливого ставлення до школи, її майна.

 

Зміст роботи:

1.     Залучення учнів, батьків, вчителів до участі в днях добрих справ, місячника благоустрою території, приміщень.

2.     Турбота про молодших за віком учнів, про людей похилого віку, інвалідів.

3.     Активна участь у виготовлені наочності для навчальних кабінетів під керівництвом вчителів-предметників.

 

Творчі справи:

1.     Перевірка збереження майна школи.

2.     Проведення санітарних п’ятниць.

3.     Святкове оформлення школи, поновлення шкільних стендів.

4.     Проведення конкурсу юних флористів (оформлення клумб на території школи).

5.     Операція «Листя», «Земля» (трудові десанти на пришкільних ділянках).

6.     Волонтерська допомога.

 


Штаб «Юнпрес»

 

Мета роботи:

 

Сприяння підвищенню інтересу учнів до життя школи.

 

Зміст роботи:

1.     Висвітлення життя школи на сторінках шкільної стінгазети та районної газети.

2.     Рекламування діяльності органів учнівського самоврядування, дитячих періодичних видань.

3.     Участь у загальношкільних тематичних політінформаціях.

4.     Звітування перед шкільною радою.

 

Творчі справи:

1.     Випуск шкільної стінгазети.

2.     Оформлення шкільних стендів.

3.     Проведення конкурсів на кращу стінгазету з кожного класу до свят.

4.     Випуск стіннівок «Голос чергового» за підсумками чергування класу.

5.     Висвітлення життя школи на Інтернет сайтах.

 

 

                                   Штаб «Творчі справи»


                                                    Мета роботи:

 

Рада штабу сприяє розвитку ініціативи та творчих здібностей дітей.

 

Зміст роботи:

1.     Організація змістовного дозвілля дітей з урахуванням їхніх інтересів.

2.     Залучення дітей  до підготовки та проведення культосвітніх, розважальних програм та заходів.

3.  Оформлення приміщень для проведення свят.

Творчі справи:

1.  Свято першого дзвоника.

2.  День партизанської слави.

3.  Літературно-пісенні вітання для вчителів «Шкільний вернісаж».

4.  Акція «Урок заради життя!».

5.  Виставка квітів «Будемо разом – будемо людьми!»

6.  День сільського трудівника.

7.  День Збройних сил України.

8.   Новорічні та різдвяні свята.

9.  Свято 8 березня.

10.                       День сміху

11.                 День матері

12.                       День Перемоги.

13.   Останній дзвоник.

14.   Випускний вечір.

 


  1. Голова учнівського об’єднання

Обов’язки

1. Знати свої права і сумлінно виконувати свої обов’язки

     2. Знати права і виконувати обов’язки членів Учнівського Об’єднання.

          3. Виконувати завдання поставлені Радою УО.

     4. Вимагати від адміністрації УТ виконання рішень  і завдань Ради УО.

   5. Приймати активну участь у плануванні, організації і проведенні заходів.

   6. Представляти УО перед адміністрацією школи, органами   влади, органами учнівського самоврядування, організаціями та об’єднаннями.

7. Сумлінно оволодівати знаннями з основ управління.

8.                        Звітувати про виконану роботу перед Радою УО.

Положення про вибори Голови Учнівського Об’єднання

 

1.          Голова УО обирається терміном на 1 рік прямим таємним голосуванням.

2.          Дату чергових виборів визначає Рада УО.

3.          На Раді УО подаються пропозиції на склад Виборчої Комісії і прямим відкритим голосуванням затверджується три учні 11 класу.

4.          Голова ВК оголошує на загальношкільній звітно-плановій лінійці про початок виборів словами: «Оголошуємо про початок виборів Голови УО»

5.          В обов’язки ВК входить:

-              публікація повного списку кандидатів;

-              підготовка бюлетенів;

-              проголошення результатів;

6.          Висувати кандидатів на посаду Голови УО можуть класні колективи, ініціативні групи, творчі центри, шляхом само висування.

7.           Кандидатом на посаду Голови УО може бути будь який учень/учениця          

8. Кожен виборець має один голос.

 


1
2